Ветроходството

Много практика, къси преходи, 64 морски мили

МЯСТОТО

Близко, зелено, познато, гостоприемно