ВЕТРОХОДСТВОТО

Леко, лежерно, забавно, 30 морски мили

МЕСТАТА

Закътани заливи, малки безлюдни острови.