Общи условия за ползване на сайта

Този уебсайт е официалният сайт и собственост на „Дузета Сейлинг” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Персенк” 22, вх. В и булстат 204012710. Запазваме си правото да променяме условията по всяко време без да се налага да уведомим писмено нашите потребители (хората, които четат информацията, качена на сайта) за тези промени. С посещението си на сайта, декларирате, че сте се запознали и сте съгласни с посочените по-долу условия за използването му.

Съдържание в сайта

Пубикуваната в сайта информация от всякакво естество няма характер на консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. „Дузета Сейлинг” ООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страницата си.

Отговорност за чуждо съдържание

„Дузетта Сейлинг” ООД не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Изпращайки материали до сървъра ни чрез електронна поща или през интернет страниците на „Дузетта Сейлинг” ООД, Вие приемате следните условия:

а) Материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да изпратите материалите;

в) Да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

Авторски права

Тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на „Дузетта Сейлинг” ООД. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата, други документи и информация, класифицирани като публични, ако е цитиран източникът.

Защита на личните данни

„Дузетта Сейлинг” ООД е регистриран оператор на лични данни, които се събират чрез тази интернет страница и обработват единствено за нуждите на предоставянето на услугите, предмет на дейност на дружеството при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Номерът на регистрация е 423835 към Комисията за защита на личните данни

Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационни форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от услугите ни, ще е необходимо е да предоставите поискани от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от Вас.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки интернет страниците на „Дузетта Сейлинг” ООД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и информация. Тези правила и ръководни принципи са единствено с цел да да ви осигурим безопасно и приятно време, посещавайки сайта ни.